Kontakt

by on Styczeń 28, 2016

Alsietech

Alsitech Spółka z o.o.

Ul. Warszawska 24

31-155 Kraków ; Polska

Mob. 0048 601 74 00 65        Tel. 0048 12 6283127 ,

Mail: biuro@alsitech.pl             http://alsitech.pl

REGON: 362855439, NIP: 6762495204,  KRS: 0000582788

NRB Pekao 55 1240 4650 1111 0010 6388 7221